Os horarios previstos para o curso 2018-2019 son os seguintes:

Grupo infantil 2 (6-8 anos): Sábados  ás 11.00 h
Grupo infantil 1 (9-11 anos): Sábados ás 12.30 h
Grupo xuvenil 2 (12-14 anos): Sábados ás 10.15-12.00 h
Grupo xuvenil 1 (15-18 anos): Sábados 12.00 -14.00 h
Grupo adultos (+18 anos): Mércores 21.00 -23.00 h