ANABELL GAGO: Grupo de adultos

XOSÉ LUEIRO: Grupos Xuvenil 1 e Xuvenil 2

ARTURO COVAS “NONO”: Profesor de impro e expresión corporal nos grupos xuvenís

PAULA QUINTAS : Grupo Infantil 

AKIRA VALERO: Profesora de apoio do Grupo Infantil